پەیام والی

پەیام والی


ناو بەناو مەسەلەى ڕێژەى ژن بەرامبەر بە پیاو دێتە بەر باس، ڕەنگە دواترینیان ئەوە بێت کە بەم دواییە لە دەزگایەکى میدیاییەوە، بە ناوى ئامارى