شویت یەكێكە لەسەوزەواتەكان، زۆر سوودی هەیە بۆ زۆر نەخۆشیش سوودی هەیە،

 

 

شیوت یان شویت، گیایەكی یەكساڵە یان دوو ساڵانەیە، كە تام و