ئارەزووی خواردنی سێوی سەوز دەكەیت ؟ ئەگەر دەزانیت چەندە بەسوودە ئەوە

 

 

ئارەزووی خواردنی سێوی سەوز دەكەیت ؟ ئەگەر دەزانیت چەندە بەسوودە ئەوە

 

 

سێوی سەوز، وەك هەر میوەیەكی دیكە ژمارەیەك سوودی تایبەت بەخۆی هەیە،